0212 886 1733

Oda Sızdırmazlık Testi

ODA SIZDIRMAZLIK ( ODA KAÇAK ) TESTİ

Gazlı Söndürme yapılacak olan ortamların, gazın dış ortama kaçma olasılığına karşı sızdırmaz olması gerekmektedir. Halon alternatifi ve inert gazlar için NFPA ve ISO14520 tarafından belirlenen, gazın ortama boşaldıktan sonra  oda içerisinde minimum kalma süresi 10 dakikadır. Gaz boşaldıktan hemen sonra ortamdaki yangın sönmüş olabilir fakat yeniden tutuşma-alevlenme tehlikesine karşı bu 10 dakika süresi içinde gazın odada tutulması gerekmedir.


Kaçak testinin amacı;
 oda içerisindeki kaçakları alan(m2) bazında belirlemek ve gazın oda içerisinde ne kadar süre kalabileceğini hesaplamaktır. Test, bir fan yardımı ile yapılır. Önce mahal içi basınçlandırılır, sonra mahaldeki hava emiş yapılarak ortam dışına yollanır. Oda içindeki ve fan içerisinden geçen hava basıncı manometreler yardımı ile ölçülür. Bu değerler onaylı bir bilgisayar programı tarafından değerlendirilir. Aradaki diferansiyel fark neticesinde odanın kaçakları bulunmuş olur.

Oda kaçakları hesaplandıktan sonra gazın 10 dakika kalma süresi elde edilirse, oda testi geçmiş sayılır. Aksi taktirde, açıklıkların izolasyonunda revizyona gidilir.


Gazın mahalde kalma süresi,
 dahili hava iklimlendime sisteminin boşalma anındaki çalışıp çalışmayacağı ile orantılı olarak değişmektedir. Eğer boşalma sırasında klima sistemi kapatılırsa, 10 dakika sonrasında ortam içinde bulunan gazın seviyesinin minimum oda yüksekliğinin %75’inden daha aşağıda olmaması gerekmektedir. Bu seviye ortam içindeki en yüksek cihazın, en üst kot seviyesi olarak ta, karar vermeye yetkin kişi veya kurumlarca değerlendirilerek belirlenebilir.

Eğer klimalar boşalma sırasında ve sonrasında da çalışmaya devam edecekse, 10 dakika sonrasında ortam içinde bulunan gazın konsantrasyon değerinin, minimum söndürme konsantrasyonu değerinin daha altında olmaması gerekmektedir

Örneğin; A sınıfı yangınlar için 3M Novec 1230 söndürücüsünün minimum söndürme konsantrasyonu değeri NFPA standardına göre %3,5 tir. A sınıfı yangınlar için minimum dizayn konsantrasyonu ise %4,2 dir. 3M Novec 1230 söndürücüsü ile korunan bir mahalde dahili klima sistemi boşalma sırasında ve sonrasında çalışmaya devam edecekse, 10 dakika sonunda oda içerisindeki minimum söndürme konsantrasyonu %3,5 in daha altında olmamalıdır.