0212 886 1733
SAYFALAR

Adresli Yangın İhbar Sistemleri

Adresli yangın alarm sistemleri, analog ve elektronik adreslenebilir sistemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Analog sistemlerde algılama elemanlarının bağlandığı loop hatları vardır ve bu hattın sayısı ile kablolama mesafesi kullanılan yangın kontrol paneline bağlıdır. Bir loop hattında 128-256 adet dedektör ya da buton bağlanabilmektedir. Analog sistemlerde bulunan looptaki dedektör ya da buton gibi algılama elemanları kendi içerisinde bölgelere ayrılabilmekte, ayrıca her bir algılama elemanının, üzerinde barındırdığı adresleme anahtarı ile yanın kontrol paneli tarafından bireysel olarak algılanabilmektedir. Bu, herhangi bir dedektörün algılama yapması durumunda dedektörün tam yerinin tek olarak kontrol paneli üzerinden tespit edilebilmesi mümkündür. Adresli sistemler genellikle büyük alanlara sahip yapılarda uygulanmaktadır. Bu sistemler, yangınların yerinin doğru şekilde ve kısa bir süre içinde tespit edilmesine imkan sağlamaktadır.

 

Elektronik Adresleme Sisteminin Avantajı

Analog Adresli yangın alarm sistemleri uygulandığında tüm ölçümler saha elemanları tarafından yapılarak kontrol paneline gönderilmektedir. Dedektörler ölçümleri yaparken, yangın kontrol paneli tüm verileri toplamakta, değerlendirmekte, depolama ve kontrol etmektedir. Ayrıca dedektörler, ortamdaki duman seviyesini, kirliliği ölçmekte ve kontrol paneline göndermektedir. Kontrol paneli de alarm ve arıza gibi ikazlarla dedektörlerin seviye kontrollerini gerçekleştirmektedir. Elektronik adresli sistemlerde ise her bir dedektör, yerin özelliğine göre uygun şartlarla programlanmaktadır. Bu sistemi diğerlerinden alıran en önemli farkı da dedektörlere özel olarak uygulanan programlardır. Yangın sensörlerinden gelen tüm bilgiler sistemde değerlendirilmektedir. Örneğin bir sensör kirlenmeye başladığında ya da ortam kirlendiğinde otomatik alarm eşik seviyesini programlandığı seviyeye göre değerlendirmekte ve gerektiğinde alarm vermektedir.